Winner cup

DATA SCIENCE

MASTERS

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu Machine Learning i Data Science

Rozstrzygnięcie I. edycji konkursu nastąpi podczas Gali Finałowej 14.03.2018 r.
Gala odbędzie się w s.107 Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej o godzinie 16.15.

Serdecznie zapraszamy!

O konkursie

“Data Science Masters” to I edycja, organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu data science. Tematyka konkursu obejmuje: analizę danych, uczenie maszynowe, inżynierię danych, statystykę oraz sztuczną inteligencję. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział absolwenci dowolnej polskiej uczelni.

Dlaczego warto?

Icon medal
Atrakcyjne nagrody finansowe
Icon search
Możliwość udziału w projekcie badawczym w firmie Nethone
Icon thumb
Silny punkt w CV

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu data science oraz wyłanianie najciekawszych prac magisterskich, które powstały w tym obszarze w Polsce. Inicjatywa ma zachęcić studentów do prowadzenia badań i tworzenia ambitnych rozwiązań analitycznych.

Jakich prac szukamy?

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów uczelni i instytutów naukowych, którzy obronili swoje prace magisterskie między 1 stycznia 2016 a 31 grudnia 2017 r.

NAGRODY

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody finansowe. Fundatorem nagród jest firma Nethone.

NAGRODA I STOPNIA
5 000 PLN
NAGRODA II STOPNIA
2 500 PLN
NAGRODA III STOPNIA
1 000 PLN
HARMONOGRAM
20.11.2017
Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
20.01.2018
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
15.01 - 01.03.2018
Analiza zgłoszonych prac przez Komisię Konkursową
14.03.2018
Prezentacja zwycięskich prac i rozdanie nagród

ZGŁOSZENIA

Przygotuj plik z pracą magisterską w formacie PDF
Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 20 stycznia 2018 r.
Spodziewaj się informacji o wynikach konkursu po 1 marca 2018 r.

JURY

Prace zgłoszone w konkursie oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli najlepszych polskich uczelni, w składzie:

dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
Politechnika Warszawska, przewodniczący komisji
prof. dr hab. Anna Gambin
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Maciej Grzenda
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Andrzej Polański
Politechnika Śląska
dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa

W ocenie nadesłanych prac kluczową rolę odgrywać będą walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Szczegółowe kryteria oceny dostępne są w Regulaminie konkursu.

KONTAKT

Masz jakieś pytania związane z konkursem?
Zapraszamy do kontaktowania się z organizatorem poprzez maila:

[email protected]
Organizator:
SPONSOR GŁÓWNY:
Gala finałowa konkursu została objęta patronatem honorowym MNiSW
Partnerzy: